Ny jobb

Ny jobb

Her finner du informasjon om karriereveiledning, ny jobb og øvrige arbeidsmarkedstiltak hos oss.

Attføringstjenester

Vår visjon er: «Døråpneren til arbeid»

Vårt formål er definert slik: «Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.»

Vi jobber med fokus på formidling til arbeid eller videre utdannelse.
Tilbudet er rettet mot personer som har behov for særskilt veiledning eller bistand for å komme tilbake til arbeid eller utdanning.

Vi bestreber oss på brukermedvirkning både individuelt og i forhold til utvikling av tjenestetilbudet.

Tjenestetilbudet
•APS – Arbeidspraksis

Arbeidstrening og utvikling av arbeidsevne. Individuelle samtaler, praksis internt hos oss eller i ordinær bedrift, deltakelse i Temadager. Varighet inntil 12 mnd. 16 plasser.

•TIA – Tilrettelagt arbeid

Ansettelse internt hos Enter med tilrettelagte vilkår. 8 plasser.

Hva tilbyr vi:
•Individuell veiledning: studier, yrker, lover og regler, livsstil
•Kompetansebeskrivelse
•Yrkesutprøving
•Funksjonsvurdering
•Kvalifisering og opplæring
•Arbeidspraksis
•Formidlingsbistand
•Ny-jobb-oppfølging

Vi legger vekt på:
•Kvalitet
•Fleksibilitet
•Positiv holdning
•Optimisme og håp
•Egenutvikling og vekst

Hvordan komme i gang?

Dersom du har lyst til å vite mer om vårt tilbud, er du velkommen til å kontakte oss for å få en omvisning og mer informasjon om mulighetene.

Innsøking skjer via NAV, dersom vårt tilbud vurderes som hensiktsmessig og nødvendig i et videre attføringsløp for deg.

Behov for støtte eller noen som kan tale din sak?

Dersom du har behov for støtte i samtaler med oss (veileder de første gangene) skal det være mulig å ha med dette. Vi vil også kunne hjelpe deg å finne fram til aktuelle støttepersoner (søke verge ev. annen hjelp) dersom det synes aktuelt for din situasjon.

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN!