Modum Industri AS er i omstilling!

Modum Industri AS er i omstilling!

Vi vil i løpet av 2016 måtte redusere antall ansatte med omlag 7 årsverk. Vi har og vil fortsatt ha leveranser til NAV. Av disse vil vi imidlertid miste leveranser av en årsverdi på omlag 5,5 millioner kroner. Det er på grunn av dette nødvendig å gjøre tilpasninger i organisasjonen. Vi vil fortsatt produsere dører og vinduer tilpasset den enkeltes mål, vi vil produsere andre treprodukter, vi vil drive bruktbutikk, levere Jobbfrukt og ha en pakke- og monteringsavdeling.

To av våre tiltak (Avklaring og Arbeid med bistand) er av politisk myndighet besluttet konkurranseutsatt.  Dette har skjedd i hele landet, og Buskerud er et av de siste fylkene som gjennomfører denne endringen. NAV Buskerud er nå i ferd med å inngå avtaler med framtidige leverandører.

Vi har i samarbeid med Eiker Vekst, Lier ASVO, ASVO Kongsberg, Jobbhuset Hurum, Numedal produksjon og Adaptor levert tilbud i de områdene vi samlet er lokalisert i.  Det synes nå klart at vi ikke får tilslag på våre tilbud.  Selv om NAV fortsatt ikke har tegnet kontrakt med ny leverandør synes dette klart.

Vi har levert tilbud av god kvalitet, men synes å tape på pris.  Vi vil her presisere at det er en vekting mellom pris og kvalitet når NAV velger leverandør – og at vurderingen av kvaliteten i tilbudene også vektes.

Bedriften har etter at det ble kjent at disse tilbudene skulle konkuranseutsettes hatt kontakt (de var på besøk i januar 2015)  med Stortingspolitikerne Anders Wærp og Morten Wold fra vårt område, for å gjøre de oppmerksomme på hvilken type bedrift vi er, men samtidig si litt om hva konsekvensene kan bli for vår bedrift dersom vi ikke vinner disse anbudene.

2015-01-09_WoldogWerpModumIndustri-300x194[1]

Videre har bedriften hatt kontakt med både administrasjonen og lokalpolitikerne i Modum kommune (besøk i Formannskapet 1.2.2016) for å gjøre de som eier oppmerksom på situasjonen bedriften er i, men samtidig også lufte muligheten for at kommunen kan bruke vår kompetanse i aktivisering og arbeidstrening for personer med slikt behov.

TV Modum har i forbindelse med den situasjonen bedriften er i intervjuet daglig leder Sverre Pedersen, og du kan se intervjuet her.  Også Bygdeposten har hatt en reportasje om saken som du finner her. I forhold til Bygdepostens framstilling vil vi ikke si at vår kontakt med politikere har vært en sjarmoffensiv, men vil heller definere det som en realitetsorientering!

Vi er svært lei oss for at vi mister disse leveransene til NAV.  Vi er imidlertid nødt til å tilpasse oss de de økonomiske realitetene, og den eneste måten å få nødvendig kostnadreduksjon er gjennom å redusere personalkostnaden.  Bedriften vil gjennomgå organiseringen av hele bedriften, og reduksjonen vil skje i flere avdelinger.  Flere av våre ansatte som nå hjelper andre over i ny jobb må nå selv ut og søke jobb.

Vi er lei oss for å miste dyktige medarbeidere, men håper disse raskt finner nytt arbeid!