Ny jobb

Ny jobb

Her finner du informasjon om karriereveiledning, ny jobb og øvrige arbeidsmarkedstiltak hos oss.

Attføringstjenester

Vår visjon er: «Døråpneren til arbeid»

Vårt formål er definert slik: «Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.»

Vi jobber med fokus på formidling til arbeid eller videre utdannelse.
Tilbudet er rettet mot personer som har behov for særskilt veiledning eller bistand for å komme tilbake til arbeid eller utdanning.

Vi bestreber oss på brukermedvirkning både individuelt og i forhold til utvikling av tjenestetilbudet.

Tjenestetilbudet
•AFT – Arbeids forberedende trening

Arbeidstrening og utvikling av arbeidsevne. Individuelle samtaler, praksis internt hos oss eller i ordinær bedrift.  Varighet inntil 12 mnd.

•Ansettelse med varig lønnstilskudd.

Varig lønnstilskudd er et individrettet tiltak, og skal være et alternativ for de som ellers kunne endt opp med en hel eller delvis uførestønad.

Hva tilbyr vi:
•Individuell veiledning: studier, yrker, lover og regler, livsstil
•Kompetansebeskrivelse
•Yrkesutprøving
•Funksjonsvurdering
•Kvalifisering og opplæring
•Arbeidspraksis
•Formidlingsbistand
•Ny-jobb-oppfølging

Vi legger vekt på:
•Kvalitet
•Fleksibilitet
•Positiv holdning
•Optimisme og håp
•Egenutvikling og vekst

Hvordan komme i gang?

Dersom du har lyst til å vite mer om vårt tilbud, er du velkommen til å kontakte oss for å få en omvisning og mer informasjon om mulighetene.

Innsøking skjer via NAV, dersom vårt tilbud vurderes som hensiktsmessig og nødvendig i et videre attføringsløp for deg.

Behov for støtte eller noen som kan tale din sak?

Dersom du har behov for støtte i samtaler med oss (veileder de første gangene) skal det være mulig å ha med dette. Vi vil også kunne hjelpe deg å finne fram til aktuelle støttepersoner (søke verge ev. annen hjelp) dersom det synes aktuelt for din situasjon.

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN!