Arbeidspraksis i Modum Industri

Arbeidspraksis i Modum Industri

Vi defineres som er skjermet virksomhet (forhåndsgodkjent av NAV). Våre arbeidstrenings plasser (AFT-arbeidsforberedende trening) skal gi nødvendig opplæring og praksis for at praksiskandidatene skal bli i stand til å ta en ordinær jobb.

190

Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Tiltaket kan også inneholde veiledning knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og ernæring.  VI SKAL HELE TIDEN HA FOKUS PÅ ARBEID I ORDINÆR BEDRIFT!  Alle som deltar i AFT skal prøves ut eksternt med ordinær jobb i fokus.

Modum Industri AS har 31 AFT plasser, i tillegg har vi 6 AFT plasser hvor deltagerne har sin praksis ved Knivebakken (gårdsbruk/klinikk).

126

Arbeidstrening og opplæring i oppgaver i tråd med målene til den enkelte (den enkelte «eier» egen sak og skal medvirke i utformingen av egen plan) og bestillingen fra NAV er vårt utgangspunkt.

Ofte vil en kombinasjon av utprøving inne før utprøving eksternt være en hensiktsmessig arbeidsmetode.

Internt kan praksis enten i trevaren, butikken, transport eller andre av våre områder være aktuelt.

117                          DSC_1838

Eksternt har vi samarbeidsavtaler innen de fleste bransjer og arbeidsområder og finner stort sett et egnet praksissted når dette er aktuelt.

DSC_1860