Restetorget

Vi produserer ingen ting for lager! Av og til kan det hende at vi har produkter som ikke er avhentet eller som er feilprodusert (farge eller mål) som er på lager. Produktene selges i tilfelle med noe rabatt.

Ta kontakt med selger – på e-post – thoratle@modumindustrias.no

dersom du lurer på om vi har noe på restetorget