Varevinduer

Gamle hus og trekk fra vinduer? løsningen kan være Varevindu.

Kaldt om vinteren? Løsningen kan være varevindu. Varevindurammen skrus enkelt mot karm eller utforing, Leveres med enkeltglass og 2lags glass.Ved å sette inn et varevindu kan du redusere støy samtidig som trekk fra gamle vinduer reduseres. Enkelt å montere og lages etter dine mål.

Gamle vinduer kan oppgraderes slik at de fungerer svært godt både når det gjelder å isolere mot kulde og mot lyd. Ved å utbedre gamle vinduer med montering av varevinduer eller ved å bytte glass i eksisterende varevinduer oppnår man gode isoleringsresultater. I tillegg til god varmeisolerende evne kommer vinduet med varevindu svært godt ut når det gjelder lyddemping. Å sette inn eller å utbedre eksisterende varevinduer er enkle tiltak som kan være langt enklere og rimeligere enn å skifte hele vinduet.

      varevindu

             

Vi lager varevinduer i både ettrams og flerrams utgaver. Varevindubeslag fåes i flere typer.

Gamle vinduer kan oppgraderes slik at de fungerer svært godt både når det gjelder å isolere mot kulde og mot lyd. Ved å utbedre gamle vinduer med montering av varevinduer eller ved å bytte glass i eksisterende varevinduer oppnår man gode isoleringsresultater. I tillegg til god varmeisolerende evne kommer vinduet med varevindu svært godt ut når det gjelder lyddemping. Å sette inn eller å utbedre eksisterende varevinduer er enkle tiltak, som kan være langt enklere og rimeligere enn å skifte hele vinduet.

Dersom de gamle vinduene er tapt eller er så dårlige at det ikke kan forsvares å sette dem i stand, er det viktig at de nye vinduene tilpasses huset og ligner de opprinnelige vinduene. For bygninger med høy kulturhistorisk verdi bør det lages nøyaktige kopier av de opprinnelige .De nye vinduene bør ha samme karm- og rammebredde som opprinnelige vinduer, da vil glassflatearealet bli det samme. Vinduene bør ha samme slagretning som de opprinnelige.

Gamle vinduer har ofte dryppneser og profiler som gir dem et helt annet preg enn moderne standardvinduer som gir et «flatere» inntrykk. Det bør derfor være en selvfølge at slike detaljer gjenskapes tilnærmet slik de var på de gamle vinduene. Glasset bør kittes inn, ikke listes inn slik som det er vanlig i dag.