Ny jobb og karriereveiledning hos oss

Velkommen til vår informasjonsportal for karriereveiledning, jobbsøking og arbeidsmarkedsaktiviteter. 

Vår visjon er å være “Døråpneren til arbeid” og vårt mål er å skape tilpassede arbeid- og opplæringsplasser som fokuserer på utvikling, læring og personlig vekst.

bilde av 2 som jobber

Hva vi tilbyr

Arbeidsforberedende trening (AFT): Individuelle samtaler, intern praksis eller praksis i ordinære bedrifter, med varighet på opptil 12 måneder med mulighet til ytterlig forlengelse.

Varig lønnstilskudd: Et alternativ for de som risikerer å bli hel- eller delvis uføretrygdet, med individuell tilpasning og støtte.

Arbeidspraksis ved Modum Industri

Modum Industri er anerkjent som en skjermet virksomhet, forhåndsgodkjent av NAV, med et sterkt fokus på arbeidsforberedende trening (AFT). Vårt mål er å tilby nødvendig opplæring og praksis slik at jobbsøker blir kvalifisert for ordinært arbeid.

Tilpasset opplæring og praksis for arbeidsintegrering

Hos Modum Industri tilbyr vi tilrettelagt arbeidstrening som er spesialtilpasset for å utforske og utvikle den enkeltes potensial i arbeidsmarkedet. Med kontinuerlig oppfølging legger vi vekt på å styrke mulighetene for ansettelse eller videre utdanning. Dette inkluderer også veiledning om fysisk aktivitet, kosthold og ernæring, for å sikre en helhetlig tilnærming til arbeidstrening. Vi har et sterkt fokus på integrering i ordinært arbeid og gjør dette gjennom eksterne arbeidsforhold hvor målet er ansettelse.

Vi praktiserer en personlig tilnærming til arbeidstrening, hvor hver deltaker aktivt deltar i utformingen av sin egen plan, i samråd med NAV. Våre arbeidsmetoder innebærer en kombinasjon av intern og ekstern utprøving, og dette kan inkludere en rekke områder som trevareproduksjon, vår butikk, og transportsektoren. I tillegg har vi et bredt nettverk av samarbeidsavtaler i de fleste bransjer, noe som hjelper oss med å finne passende praksisplasser for våre deltakere, og bidrar til en sømløs overgang til arbeidsmarkedet.

Karriereveiledning og jobbmuligheter

Vi veileder jobbsøkere mot nye karrieremuligheter og hjelper dem med å finne passende arbeid. Gjennom et bredt samarbeid med lokalt næringsliv, andre markedsaktører og NAV, bygger vi bro mellom arbeidssøkere og arbeidsgivere. Våre karriereveiledere, med ekspertise innenfor en rekke fagområder fra salg til helse, bruker kvalitetssikrede metoder for å støtte både ansettelser og praksisplasseringer.

Vi legger spesiell vekt på å forberede jobbsøkere som står utenfor arbeidslivet, med opplæring som dekker alt fra økonomisk råd til personlig helse, for å møte arbeidslivets krav. Denne tilpasningen inkluderer støtte for dem med språklige utfordringer og fortsetter med praktisk språktrening på arbeidsplassen.

Våre verdier

Vi legger vekt på kvalitet, fleksibilitet, en positiv holdning, samt optimisme, håp, og personlig vekst og utvikling.

For mer informasjon om våre tjenester, eller for å avtale en omvisning, ta kontakt med oss. Søknad om våre tjenester skjer via NAV, hvor det vurderes om vårt tilbud er egnet og nødvendig for ditt attføringsløp.

Trenger du støtte?

Dersom du trenger støtte under samtaler eller hjelp til å finne relevante støttepersoner, kan vi bistå med dette. Vi er her for å hjelpe deg med å navigere prosessen og finne de beste løsningene for din situasjon.